Basiscursus NLP

De NLP basiscursus, is een eerste kennismaking met de NLP werkwijze en staat in het teken van communicatie, aanpassingen van gedrag en een nieuwe kijk op de wereld. Je wordt je tijdens de cursus bewust van je onbewuste interne programma's en filters. Deze programma's sturen je gedrag en je interne stemming op elk moment, telkens weer.

Je krijgt inzicht op welke manier je de juiste interne stemming kunt creëren die maakt dat je meer succesvol gedrag zult laten zien. Aan het eind van de cursus weet je op welke manier je effectiever communiceert en weet je hoe je je gedrag meer kunt beïnvloeden en sturen.

NLP laat je ervaren dat leren en veranderen juist leuk kan zijn en dat het vaak zelfs makkelijk is. Je kunt veel meer en anders dan je nu denkt en doet.

Door ook een dagdeel met paarden te spiegelen krijg je nog meer zicht op de manier hoe je communiceert en wat je van jezelf laat zien. Paarden zijn zeer gevoelig voor de energie achter de boodschap. Als de boodschapper en de boodschap niet congruent zijn pikken paarden dit meteen op. Door paarden je gedrag te laten spiegelen kom je veel te weten over hoe jij communiceert.

Onderwerpen o.a.:

• de vooronderstellingen van NLP
• het Communicatie Model
• zintuiglijke scherpzinnigheid (wat zijn de effecten van jouw manier van communiceren)
• rapport (opbouwen van contact)
• ankeren
• spiegelen met paarden

De basiscursus duurt 5 avonden van drie uur op dinsdagavond in Elburg en op woensdagavond in Elspeet, en één ochtend van 3 uur op een nader af te stemmen ochtend of middag
voor het spiegelen met paarden.
Iedereen kan meedoen: Je hebt geen voorkennis of ervaring nodig.

trainers: Coby Krol en Marijke Timmerman (spiegelen met paarden)

Als je wilt deelnemen stuur dan een e-mailtje via het contactformulier

"Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt."
Peter F. Drucker (1909 -2005)

praktische informatie