NLP

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) gaat over op welke manier we de dingen doen die we doen en hoe we met onze communicatie en on gedrag reageren op datgene wat wij zien, horen en voelen.

Neuro verwijst naar de interactie tussen lichaam (zintuigen) en geest en ons totale neurale systeem (centrale zenuwstelsel en het denken).
Linguistisch verwijst naar de taal en naar non-verbale communicatie die wij gebruiken om onze gedachten en onze werkelijkheid betekenis te geven.
Programmeren verwijst naar het vermogen om onze denkpatronen en gedragspatronen te veranderen.

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een intern proces worden deze zintuiglijke waarnemingen omgezet in communicatie en gedrag. Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie vormen we een interne voorstelling, een gedachte. Deze interne voorstelling is opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geuren en smaak. Hieruit ontstaat de stemming en dit stuurt het gedrag dat je laat zien. Via NLP wordt je je bewust van dit proces zodat je blijvende veranderingen in je communicatie en je gedrag kunt creƫren.

NLP is een methode die gericht is op een praktische en toegankelijke toepassing en helpt je:

  • jezelf beter te leren kennen
  • effectiever met anderen te communiceren
  • nieuwe vaardigheden te leren op het gebied van communicatie
  • hoe je invloed op kunt hebben op je gedachten en stemmingen 
  • te ontdekken hoe je overkomt en wat je handelen en je gedrag stuurt
  • te ontdekken hoe je je talenten en kwaliteiten maximaal kunt gebruiken
  • nieuw en gewenst gedrag te ontwikkelen

Veel dingen doen we onbewust. Veel dingen die we doen en denken worden na verloop van tijd een gewoonte. "Omdat we het toch altijd zo doen". De manier hoe we ons gedragen en de manier waarop we communiceren met andere mensen wordt mede bepaald door onze overtuigingen, waarden en normen, culturele achtergrond, enz. NLP modellen en technieken helpen je om meer inzicht te krijgen in de manier waarop je dingen doet. Inzicht in die onbewuste patronen is vaak al voldoende om verandering op gang te brengen. Door het leren van communicatievaardigheden en - technieken kun je meer inhoud aan communicatie geven. Door het gebruik van die vaardigheden word je vrijer in het maken van keuzes waardoor je flexibeler en meer succesvol om kunt gaan met allerlei (communicatie) situaties.

"We can learn something new anytime we believe we can".

Virginia Satir