Magissa voor bedrijven

Outplacement
Coy Krol is een zeer ervaren, Noloc geregistreerde, mobiliteitsadviseur die direct in het hele land kan worden ingezet voor passende en op maat gemaakte outplacementtrajecten aan medewerkers op alle niveaus. Het mobiliteitstraject richt zich niet alleen op de werksituatie, maar biedt ook ruimte voor inzicht in eigen kwaliteiten en vaardigheden. Die werkwijze baseert zich op persoonlijke ontwikkeling en groei van de kandidaat. Op die manier werken we aan een duurzaam resultaat en wordt rekening gehouden met organisatie en de persoonlijke omstandigheden en wensen van de kandidaat .

Indien u meer wilt weten kom ik graag naar u toe om een verdere toelichting te geven op de mobiliteitstrajecten en mijn werkwijze

Coaching 

Magissa biedt (NLP) coaching voor individuele medewerkers die gericht is op het efficiënter, effectiever en prettiger functioneren. Zowel voor de medewerker op het werk, als voor de medewerker persoonlijk. Het NLP coachmodel is gericht op het onderzoeken en opheffen van blokkades of andere persoonlijke belemmeringen en op het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Door de 4 fases van het NLP coachmodel te doorlopen worden de verschillende elementen verkend die nodig zijn om informatie in te winnen, belemmeringen te onderzoeken, alternatieven af te wegen, keuzes te maken en acties te definiëren.

Magissa is veelzijdig in het creëren van helderheid, diepgang en veiligheid, maar ook confronterend met humor, verrassend en kleurrijk, op creatieve wijze, afgestemd op individu èn team.

Workshops
Coby Krol verzorgt workshops op het gebied van communicatieve vaardigheden voor organisaties. Zij richt zich hierbij op het aanspreken van de kwaliteiten van medewerkers. Uitgangspunt hierbij is het inspireren van mensen door unieke en eigen-wijze workshops voor persoonlijke groei en ontwikkeling op het gebied van communicatie. De workshops zijn gebaseerd op Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Meestal is het maatwerk en wordt samen met u de inhoud/thema en het resultaat bepaald.

In de workshops van Magissa staan de professionele én persoonlijke ontwikkeling van mensen centraal. Deze twee principes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen de basis van onze workshops. Organisaties verlangen van medewerkers een professionele houding en effectieve communicatie. De kwaliteit van uw mensen kan alleen maar groeien als professionaliteit en persoonlijkheid samengaan.

De workshops worden in-company of in De Elborgh gegeven aan teams of andere samenstellingen van collega's. Groepsgrootte minimaal 6 deelnemers om de interactie zo groot mogelijk te houden.


Voor meer informatie,of voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met
Coby Krol, 06 - 18 25 22 50